Đang tải…

Kết thúc lớp tập huấn WESI 2016

Tiếp tục chương trình hợp tác giữa Khoa Môi trường với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường Nước (RECWET), Đại học Tokyo, từ ngày 24-26/12/2016 lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” năm 2016 (WESI 2016) dành cho sinh viên của Khoa đã được tổ chức. GS.TS. Hiroaki Furumai, […]

Thông báo đăng ký tham gia lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước”

Tiếp tục chương trình hợp tác giữa Khoa Môi trường với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường Nước (RECWET), Đại học Tokyo, từ ngày 24-26/12/2016 Khoa sẽ tổ chức một lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” (Water Environment Soundness Index) dành cho sinh viên. Lớp tập huấn do […]

Kế hoạch lớp tập huấn WESI năm 2015

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Môi trường với đối tác ở ĐH Tokyo (Nhật Bản), từ ngày 24/12-26/12/2015 Khoa sẽ tổ chức một lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” (Water Environment Soundness Index) dành cho sinh viên. Lớp tập huấn do GS.TS. Hiroaki Furumai, Giám đốc Trung tâm […]

Thông tin đợt tập huấn WESI 2014

Lịch trình cụ thể: Ngày thứ sáu 3/10/2014: Sáng (từ 10g00): Nghe giảng bài về WESI tại Hội trường KH2 (Giảng viên: GS. Furumai, PGS. Konuma) Chiều (từ 13g30): Tiếp tục nghe giảng bài về WESI; hướng dẫn một số phương pháp thực địa; chia nhóm đi thực địa. Ngày thứ bảy 4/10/2014: Sáng (từ […]