Đang tải…

Thông báo đăng ký tham gia lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước”

Tiếp tục chương trình hợp tác giữa Khoa Môi trường với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường Nước (RECWET), Đại học Tokyo, từ ngày 24-26/12/2016 Khoa sẽ tổ chức một lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” (Water Environment Soundness Index) dành cho sinh viên. Lớp tập huấn do GS.TS. Hiroaki Furumai, Giám đốc Trung tâm RECWET trực tiếp giảng dạy với sự hỗ trợ của các GV khoa Môi trường và các NCS từ ĐH Tokyo.
Kế hoạch dự kiến của lớp tập huấn như sau:

Ngày 24/12/2016:

8:00 – 10g00: Bài giảng về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” (Phòng KH2)
10:00 – 12:00: Hướng dẫn thực hành đánh giá chỉ số ngoài thực địa (sông An Cựu)
13:30 – 17:00: Các nhóm sinh viên đi khảo sát và đánh giá thực địa (sông Hương, sông An Cựu, sông Như Ý,…)

(Buổi tối: sinh viên làm việc theo nhóm, tính toán chỉ số và chuẩn bị bài trình bày)

Ngày 25/12/2016:

9:00 – 12g00: các nhóm sinh viên trình bày báo cáo và thảo luận (Phòng KH2)
12g00 – 13g00: ăn trưa cùng GS. Furumai và đoàn Nhật.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn:
– Sinh viên đang học tại Khoa Môi trường
– Lịch cá nhân phải bảo đảm tham gia đầy đủ tất cả các buổi theo kế hoạch nêu trên
– Ưu tiên sinh viên có khả năng nghe hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh

Số lượng lớp tập huấn: 15 – 20 sinh viên.

(Phần giảng bài sáng 24/12 mở cho tất cả sinh viên muốn nghe, nhưng phần thực hành và báo cáo chỉ dành cho các sinh viên đăng ký và được chọn).