Đang tải…

Danh sách sinh viên tham gia lớp tập huấn WESI 2016

Đến hết thời hạn theo thông báo của khoa về đăng ký tham gia lớp tập huấn “Chỉ số lành mạnh môi trường nước”, đã có 25 sinh viên đăng ký. Sau khi xem xét các mặt (khả năng tiếng Anh, phân bố theo lớp, nam-nữ), 16 sinh viên trong danh sách dưới đây được lựa chọn chính thức và phân chia thành 4 nhóm.

Nhóm 1
1. Nguyễn Thị Thu Hà (K37)
2. Hồ Văn Nhân (K37)
3. Phạm Thị Quỳnh Như (K39)
4. Lê Anh Hào (K40)

Nhóm 2
1. Nguyễn Khoa Mơ (K37)
2. Nguyễn Ngọc Hướng (K37)
3. Lê Thị Xuân Huyền (K39)
4. Trần Thị Ngọc Thảo (K40)

Nhóm 3
1. Lê Huy Hoàng (K37)
2. Nguyễn Minh Minh (K38)
3. Đoàn Thị Mỹ Lành (K39)
4. Hoàng Bình Khánh Linh (K40)

Nhóm 4
1. Nguyễn Chơn Nhật (K37)
2. Phan Trần Gia Mỹ (K38)
3. Mai Thị Thanh Tuyền (K39)
4. Nguyễn Ngọc Anh Tú (K40)

Chú ý:
– Trước ngày 23/12/2016, Ban tổ chức sẽ gửi trực tiếp thông tin, tài liệu lớp tập huấn đến từng sinh viên tham gia qua email đã đăng ký.
– Tất cả sinh viên dù không đăng ký đều được phép tham dự phần giảng bài của GS.Furumai vào sáng ngày 24/12/2016.
– Kế hoạch tập huấn xem lại ở bản tin thông báo trước đây trên website khoa.