Đang tải…

Thông tin đợt tập huấn WESI 2014

Lịch trình cụ thể:

Ngày thứ sáu 3/10/2014:

  • Sáng (từ 10g00): Nghe giảng bài về WESI tại Hội trường KH2 (Giảng viên: GS. Furumai, PGS. Konuma)
  • Chiều (từ 13g30): Tiếp tục nghe giảng bài về WESI; hướng dẫn một số phương pháp thực địa; chia nhóm đi thực địa.

Ngày thứ bảy 4/10/2014:

  • Sáng (từ 9g00): đi thực địa (Sông Hương, Sông An Cựu, Sông Ngự Hà, Sông Bạch Yến)
  • Chiều: tiếp tục thực địa; đến 15g30 thảo luận các nhóm về kết quả sơ bộ (sau đó các nhóm sinh viên về nhà làm báo cáo)

Ngày chủ nhật 5/10/2014

  • Sáng (từ 10g00): các nhóm báo cáo kết quả thực địa

Danh sách sinh viên tham gia

TT HỌ TÊN SINH VIÊN LỚP THAM GIA
1 Trương Công Anh K35 Nghe giảng + Thực địa
2 Đậu Thị Kim Dung K35 Nghe giảng + Thực địa
3 Nguyễn Ngọc Hải K35 Nghe giảng + Thực địa
4 Nguyễn Thị Đức Hạnh K35 Nghe giảng + Thực địa
5 Lê Hoàng K35 Nghe giảng + Thực địa
6 Phạm Thị Thúy Ngọc K35 Nghe giảng + Thực địa
7 Phạm Thị ý Như K35 Nghe giảng + Thực địa
8 Soutthivong Phouthone K35 Nghe giảng + Thực địa
9 Tề Minh Sơn K35 Nghe giảng + Thực địa
10 Trần Linh Thảo K35 Nghe giảng + Thực địa
11 Lê Thị Hoài Thương K35 Nghe giảng + Thực địa
12 Nguyễn Nam Tiến K35 Nghe giảng + Thực địa
13 Lò Xuân Toàn K35 Nghe giảng + Thực địa
14 Lê Thanh Tú K35 Nghe giảng + Thực địa
15 Hoàng Thị Như Ý K35 Nghe giảng + Thực địa
16 Hoàng Trọng Đức K35 Nghe giảng
17 Phạm Thị Mỹ Hạnh K35 Nghe giảng
18 Hà Thị Thu Hằng K35 Nghe giảng
19 Trần Thị Ngọc Hằng K35 Nghe giảng
20 Nguyễn Thị Hoài K35 Nghe giảng
21 Trần Hữu Hưng K35 Nghe giảng
22 Trần Đức Nhật Khánh K35 Nghe giảng
23 Trần Thị Ánh Ngọc K35 Nghe giảng
24 Nguyễn Thị Kiều Oanh K35 Nghe giảng
25 Trần Ngọc Quang K35 Nghe giảng
26 Nguyễn Thị Kim Quý K35 Nghe giảng
27 Phạm Quang Tài K35 Nghe giảng
28 Trần Viết Tám K35 Nghe giảng
29 Nguyễn Văn Thiện K35 Nghe giảng
30 Nguyễn Văn Triều K35 Nghe giảng
31 Phạm Bảo Yến K35 Nghe giảng
32 Thái Thị Yến K35 Nghe giảng
33 Nguyễn Thị Hải K36A Nghe giảng
34 Huỳnh Xuân Toàn K36B Nghe giảng
35 Nguyễn Hữu Long K37A Nghe giảng
36 Huỳnh Thị Thanh Thủy K36A Nghe giảng
37 Cao Thị Hoa K36A Nghe giảng
38 Hà Thị Ngọc Anh K36A Nghe giảng
39 Dương Trần Ý Ly K36A Nghe giảng

Một số hình ảnh

Lecture01

GS. Furumai đang giảng bài

Lecture02

PGS. Konuma đang giảng bài

Field_survey01

GS. Furumai hướng dẫn sinh viên đi thực địa

Field_survey02

Sinh viên đang khảo sát thực địa

Presentation02

Sinh viên đang báo cáo

Presentation03

Sinh viên đang báo cáo