Đang tải…

Kế hoạch lớp tập huấn WESI năm 2015

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Môi trường với đối tác ở ĐH Tokyo (Nhật Bản), từ ngày 24/12-26/12/2015 Khoa sẽ tổ chức một lớp tập huấn về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” (Water Environment Soundness Index) dành cho sinh viên.

Lớp tập huấn do GS.TS. Hiroaki Furumai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường Nước, ĐH Tokyo trực tiếp giảng dạy với sự hỗ trợ của các GV khoa Môi trường và các NCS từ ĐH Tokyo.

Thông báo đăng ký tham gia

Danh sách sinh viên tham gia

Kế hoạch của lớp tập huấn

Ngày 24/12/2015:

9:00 – 11g00: Bài giảng về “Chỉ số lành mạnh môi trường nước” (Phòng KH2)

13:30 – 17:00: Thực hành đánh giá chỉ số ngoài thực địa (sông Hương, sông An Cựu,…)

Chú ý: Tất cả sinh viên đều có thể dự phần bài giảng sáng 24/12, phần thực hành và báo cáo chỉ dành cho 15 sinh viên được chọn.

Ngày 25/12/2015:

Tiếp tục khảo sát thực địa (nếu chiều 24/12 chưa hoàn thành)

Sinh viên làm việc theo nhóm, tính toán chỉ số và chuẩn bị bài trình bày

Ngày 26/12/2015:

9:00 – 11g30: các nhóm sinh viên trình bày báo cáo và thảo luận (Phòng KH2)

11g30 – 12g30: ăn trưa cùng GS. Furumai và đoàn Nhật.