Đang tải…

Hỏi – đáp

WESI là gì?

WESI viết tắt từ cụm từ Water Environment Soundness Index (Chỉ số lành mạnh môi trường nước). Đây là chỉ số đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường nước sông, hồ do Bộ Môi trường Nhật Bản phát triển dưới sự tư vấn của Hiệp hội Môi trường Nước Nhật Bản (JSWE) và đưa vào sử dụng từ năm 2009. Một số tên gọi khác của WESI là Waterfront Soundness Index, Water Sign (Mizu-Shirube hay Mizube-no-Sukoyakasa-Shihyou theo tiếng Nhật).

WESI đánh giá chất lượng môi trường nước như thế nào?

Chỉ số WESI bao gồm 5 nhóm chỉ thị thành phần: tình trạng tự nhiên, tính phong phú của động thực vật, độ trong và sạch của nước, giá trị sử dụng của nước đối với con người, yếu tố văn hóa địa phương liên quan đến nước. Mỗi nhóm chỉ thị gọi là một trục đánh giá.

WESI gồm 20 chỉ thị dưới dạng câu hỏi, mỗi câu hỏi được trả lời bằng cách cho điểm (số nguyên) từ 1 đến 3. Một số chỉ thị được đánh giá định lượng bằng phép đo như COD, độ trong,… trong khi các chỉ thị khác đánh giá bằng quan sát và cảm nhận chủ quan như mùi hôi tứ sông, khả năng tiếp cận bờ sông,…

Điểm đánh giá được biểu diễn trên một đồ thị radar gồm 5 trục như hình bên dưới.

img3

Sử dụng WESI như thế nào?

Mục đích ban đầu của chỉ số là sử dụng như một phương tiện giáo dục môi trường cho sinh viên, học sinh, các tổ chức xã hội. Thông qua hoạt động dã ngoại, quan sát, phỏng vấn, đo đạc đơn giản,… sinh viên, học sinh, hội viên sẽ tìm hiểu về 5 nhóm chỉ thị, đánh giá từng khía cạnh và đánh giá tổng hợp về môi trường nước qua một thang điểm.

Gần đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu điều chỉnh các chỉ thị, phép đo,…để có thể sử dụng WSI ở mức độ cao hơn.