Đang tải…

Liên hệ

Các thành viên điều hành dự án

Prof. Hiroaki Furumaifurumai

Research Center for Water Environment Technology
The University of Tokyo, Japan
Homepage: http://www.recwet.t.u-tokyo.ac.jp/furumailab/member/furumai_j.html

 

konumaAssoc. Prof. Susumu Konuma

College of Science and Technology
Nihon University, Japan
Homepage: http://kenkyu-web.cin.nihon-u.ac.jp/Profiles/83/0008221/prof_e.html

 

IFTS. Phạm Khắc Liệu

Khoa Môi trường
Trường Đại học Khoa học Huế
Homepage: http://www.khoamoitruonghue.edu.vn/phamkhaclieu

 

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Môi trường
Trường Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
ĐT: 054.3848977
Email: khoamoitruonghue@gmail.com